دسته‌بندی نشده

</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"></div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/afhjuhgfdgs/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-12129" class="post-12129 post type-post status-publish format-standard hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"></span> </div> </header> <div class="post-standard no-featuredimage"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/adfasfaf4/" rel="bookmark">adfasfaf4</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/adfasfaf4/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/adfasfaf4/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-12127" class="post-12127 post type-post status-publish format-standard hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"></span> </div> </header> <div class="post-standard no-featuredimage"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/123-2/" rel="bookmark">123</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/123-2/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/123-2/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-12125" class="post-12125 post type-post status-publish format-standard hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"></span> </div> </header> <div class="post-standard no-featuredimage"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/sfdssadfsdf/" rel="bookmark">sfdssadfsdf</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/sfdssadfsdf/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/sfdssadfsdf/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-12123" class="post-12123 post type-post status-publish format-standard hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"></span> </div> </header> <div class="post-standard no-featuredimage"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/asdfad/" rel="bookmark">asdfad</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/asdfad/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/asdfad/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-12121" class="post-12121 post type-post status-publish format-standard hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"></span> </div> </header> <div class="post-standard no-featuredimage"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/test-2/" rel="bookmark">test</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/test-2/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/test-2/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-12119" class="post-12119 post type-post status-publish format-standard hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"></span> </div> </header> <div class="post-standard no-featuredimage"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/test/" rel="bookmark">test</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/test/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">7 جولای 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/test/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> <article itemprop="blogPost" itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting" id="post-11942" class="post-11942 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-1"> <header class="entry-header"> <div class="featured-image"> <span itemprop="image"><img width="590" height="300" src="https://tarapixel.com/wp-content/uploads/edd/2018/03/19514_cover-falco.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://tarapixel.com/wp-content/uploads/edd/2018/03/19514_cover-falco.png 590w, https://tarapixel.com/wp-content/uploads/edd/2018/03/19514_cover-falco-300x153.png 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></span> </div> </header> <div class="post-standard"> <span class="meta-category pull-left"><i class="fa fa-tag"></i> <a href="https://tarapixel.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/" rel="category tag">دسته‌بندی نشده</a> </span> <div class="clear"></div> <div class="post-title"> <h3 class="entry-title" itemprop="headline"><a href="https://tarapixel.com/%d8%aa%d8%b3%d8%aa/" rel="bookmark">تست</a></h3> </div> <div class="grid-excerpt" itemprop="description"><p><a href="https://tarapixel.com/%d8%aa%d8%b3%d8%aa/" class="btn-readmore">مشاهده توضیحات کامل »</a></p> </div> <div class="kiwi-postformat meta-data"> <div class="pull-left"> <span itemprop="datePublished">20 مارس 2018</span> </div> <div class="pull-right"> <a href="https://tarapixel.com/%d8%aa%d8%b3%d8%aa/#respond" class="meta-commentlink"><span class="comments"><i class="fa fa-comment"></i> 0</span></a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </article> </div> <div class="clear"></div> <div class="kiwi-pagination"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="overlay overlay-data"> <div type="button" class="overlay-close"></div> <div class="site-search"> <div class="site-search-inner"> <div class="widget widget_search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tarapixel.com/" > <div class="form-group"> <input type="hidden" name="post_types" value="page,post" /> <input type="text" name="s" id="search-form" class="form-control" value="" placeholder="جستجو"> <button type="submit" class="btn btn-default" value="Submit"><i class="fa fa-search"></i></button> </div> <div class="clear"></div> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-img hidden-xs hidden-sm" style="display: block !important;display: table;margin-bottom: -2px;text-align: center;width: 100%;background: #ededed;"> <img src="https://ersthost.com/images/footer-bg.png" alt="ارست هاست"> </div> <div class="footer-combined"> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12"> <div id="epx-vcse-widget-8247" class="footer-widget ERROPiX\VCSE\Widget"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid footer-row-one vc_custom_1505900516454"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="top"> <p><i class="fa fa-life-ring"></i><br /> <strong>5 پاسخ تیکت</strong></p> <ul class="statistic">تیکت‌ های ارسال شده توسط کاربران</ul> </div> </div> </div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="top"> <p><i class="fa fa-comments"></i><br /> <strong>0 دیدگاه</strong></p> <ul class="statistic">تعداد دیدگاه ارسال شده</ul> </div> </div> </div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="top"> <p><i class="fa fa-shopping-basket"></i><br /> <strong><span>23</span> محصول برای فروش</strong></p> <ul class="statistic">محصولات منتشر شده</ul> </div> </div> </div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="top"> <p><i class="fa fa-users"></i><br /> <strong>175 کاربر</strong></p> <ul class="statistic">کاربران عضو شده</ul> </div> </div> </div> </div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_separator wpb_content_element vc_sep_width_100 vc_sep_border_width_2 vc_sep_pos_align_center vc_separator_no_text"> <span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_l"><span style="border-color:#3b4446;" class="vc_sep_line"></span></span> <span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_r"><span style="border-color:#3b4446;" class="vc_sep_line"></span></span> </div> </div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="menu_widg"> <h4><i class="fa fa-flag-checkered"></i>اعتبار ما، افتخار ماست</h4> <div class="widg_one"><img id="jxlznbqesizpoeukjzpesizp" style="cursor: pointer;" src="https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=129879&p=nbpdodrfbsiyaqgwyndtbsiy" alt="logo-samandehi" /><img id="wvwSgfTJVzYcqykx" style="cursor: pointer;" src="https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=95686&p=wvwSgfTJVzYcqykx" alt="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="menu_widg"> <h4><i class="fa fa-coffee"></i>ما را دنبال کنید</h4> <div class="widg_one"> <ul class="widg_big"><ul class="socials"><li title="اینستاگرام" class="instagram"><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li><li title="فید" class="rss"><a href="#"><i class="fa fa-rss"></i></a></li><li title="توییتر" class="twitter"><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li><li title="فیس بوک" class="facebook"><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li><li title="گوگل پلاس" class="google"><a href="#"><i class="fa fa-google"></i></a></li></ul></ul> </div> <div class="newsletter"><span style="display: inline-block; margin: 15px 0;">بهترین ها در ایمیل شما</span><br /> <input style="background: rgba(0,0,0,0.1) none repeat scroll 0 0; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.1); height: 45px; margin: 10px auto; padding: 0 10px; width: calc(100% - 65px); float: right; border-radius: 0 2px 2px 0; display: block;" type="text" placeholder="آدرس ایمیل : info@example.com" /><button style="display: block; margin: 10px auto; position: relative; overflow: hidden; width: 64px; height: 45px; color: #fff; border-width: 0; border-radius: 2px 0 0 2px; background-color: #2ecc71;"><i class="fa fa-envelope-o" style="right: 22px; top: 12px; font-size: 20px; position: absolute;"></i></button></div> </div> </div> </div> </div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="menu_widg"> <h4><i class="fa fa-file-text-o"></i>دسته بندی سریع</h4> <div class="widg_one"> <ul class="widg_big"> <li class="widg_little"><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جدیدترین محصولات</a></li> <li class="widg_little"><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جدیدترین کارت ویزیت های</a></li> <li class="widg_little"><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جدیدترین ست اداری های</a></li> <li class="widg_little"><a href="تنظیم نشده" target="_blank" rel="noopener noreferrer">جدیدترین تراکت های</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid copyright vc_custom_1505914200717 vc_row-has-fill"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper"> <div class="wpb_text_column wpb_content_element " > <div class="wpb_wrapper"> <div class="cr"> <div class="crtext">1390 – 1396 © تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات <a href="https://tarapixel.com">مارکت ارست هاست</a> می باشد، هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.</div> <div class="crlogo">مارکت ارست هاست</div> </div> </div> </div> </div></div></div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div title="بازگشت به بالا" rel="tooltip" id="backtotop"><i class="fa fa-arrow-up"></i></div> </div> <!--[if lte IE 8]> <script type="text/javascript" src="https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script> jQuery(function() { jQuery('.kiwi-nav, .top-menu').smartmenus({ keepInViewport: true, mainMenuSubOffsetX: 0, subMenusSubOffsetY: 0, subIndicatorsText:'' }); }); // WOW ANIMATION new WOW().init(); // Truncate titles jQuery(function ($) { $(window).load(function() { $('.mp-vc-items .truncate.one-line h4 a, .widget-mk-kiwi h3 a').trunk8({ lines: 1, fill: '...' }); $('.mp-vc-items .truncate.two-lines h4 a').trunk8({ lines: 2, fill: '...' }); $('.mp-vc-items .truncate.three-lines h4 a').trunk8({ lines: 3, fill: '...' }); $('.mp-vc-items .truncate.four-lines h4 a').trunk8({ lines: 4, fill: '...' }); }); }); </script> <script type='text/javascript'> jQuery( document ).ready( function($) { $(document).ready(function() { $('.flex-edd-images ul.slides').slick({ infinite: true, slidesToShow: 4, slidesToScroll: 1, autoplay: false, rtl: false, autoplaySpeed: 2000, speed: 1000, prevArrow: $('.flex-edd-images .flex-direction-nav .flex-prev'), nextArrow: $('.flex-edd-images .flex-direction-nav .flex-next'), responsive: [ { breakpoint: 768, settings: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 1, } }, { breakpoint: 480, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, } } ], }); }); } ); </script> <!-- Slick Slider --> <script type='text/javascript'> jQuery( document ).ready( function($) { $(document).ready(function() { $('.kiwi-slider-settings .slick-slider').slick({ dots: false, adaptiveHeight: true, infinite: true, slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, autoplay: true, rtl: false, autoplaySpeed: 4000, speed: 1000, prevArrow: $('.post .flex-direction-nav .flex-prev'), nextArrow: $('.post .flex-direction-nav .flex-next'), responsive: [ { breakpoint: 768, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, } }, { breakpoint: 480, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, } } ], }); }); } ); </script> <script> jQuery(function ($) { $(window).load(function() { $( "#overlay-menu" ).click(function() { $( ".overlay" ).addClass('overlay-open'); }); $( ".overlay-close" ).click(function() { $( ".overlay" ).removeClass('overlay-open'); }); }); }); </script> <style type="text/css">.vc_custom_1505900516454{margin-top: -25px !important;}.vc_custom_1505914200717{border-top-width: 2px !important;background-color: #222b30 !important;border-top-color: #3b4446 !important;border-top-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}</style> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $('.edd-coming-soon-vote-btn').on('click', function() { $(this).text('Voting...'); }); }); </script> <div class='asp_hidden_data' id="asp_hidden_data" style="display: none !important;"> <svg style="position:absolute" height="0" width="0"> <filter id="aspblur"> <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="4"/> </filter> </svg> <svg style="position:absolute" height="0" width="0"> <filter id="no_aspblur"></filter> </svg> </div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var edd_scripts = {"ajaxurl":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","position_in_cart":"","has_purchase_links":"","already_in_cart_message":"\u0634\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0628\u062f \u062e\u0631\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f","empty_cart_message":"\u0633\u0628\u062f\u062e\u0631\u06cc\u062f \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a!","loading":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc","select_option":"\u0644\u0637\u0641\u0627\u064b \u06cc\u06a9 \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f","is_checkout":"0","default_gateway":"payir","redirect_to_checkout":"0","checkout_page":"https:\/\/tarapixel.com\/checkout\/","permalinks":"1","quantities_enabled":"","taxes_enabled":"0"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/plugins/easy-digital-downloads/assets/js/edd-ajax.min.js?ver=2.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/bootstrap.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/modernizr.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/theme-kiwi.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/trunk8.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/jquery.smartmenus.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/themes/SABZINE/js/jquery.smartmenus.bootstrap.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='//tarapixel.com/wp-content/plugins/ajax-search-pro/js/nomin/photostack.js?ver=defn'></script> <script type='text/javascript' src='//tarapixel.com/wp-content/plugins/ajax-search-pro/js/min/chosen.jquery.min.js?ver=defn'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var ajaxsearchpro = {"ajaxurl":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","backend_ajaxurl":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","js_scope":"jQuery"}; var ASP = {"ajaxurl":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","backend_ajaxurl":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","js_scope":"jQuery","asp_url":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-content\/plugins\/ajax-search-pro\/","upload_url":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-content\/uploads\/asp_upload\/","detect_ajax":"0","media_query":"defn","version":"4963","scrollbar":"1","css_loaded":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='//tarapixel.com/wp-content/plugins/ajax-search-pro/js/min/jquery.ajaxsearchpro-noui-isotope.min.js?ver=defn'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"\u0628\u0633\u062a\u0646","currentText":"\u0627\u0645\u0631\u0648\u0632","monthNames":["\u0698\u0627\u0646\u0648\u06cc\u0647","\u0641\u0648\u0631\u06cc\u0647","\u0645\u0627\u0631\u0633","\u0622\u0648\u0631\u06cc\u0644","\u0645\u06cc","\u0698\u0648\u0626\u0646","\u062c\u0648\u0644\u0627\u06cc","\u0622\u06af\u0648\u0633\u062a","\u0633\u067e\u062a\u0627\u0645\u0628\u0631","\u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631","\u0646\u0648\u0627\u0645\u0628\u0631","\u062f\u0633\u0627\u0645\u0628\u0631"],"monthNamesShort":["\u0698\u0627\u0646\u0648\u06cc\u0647","\u0641\u0648\u0631\u06cc\u0647","\u0645\u0627\u0631\u0633","\u0622\u0648\u0631\u06cc\u0644","\u0645\u0647","\u0698\u0648\u0626\u0646","\u062c\u0648\u0644\u0627\u06cc","\u0622\u06af\u0648\u0633\u062a","\u0633\u067e\u062a\u0627\u0645\u0628\u0631","\u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631","\u0646\u0648\u0627\u0645\u0628\u0631","\u062f\u0633\u0627\u0645\u0628\u0631"],"nextText":"\u0628\u0639\u062f","prevText":"\u0642\u0628\u0644\u06cc","dayNames":["\u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647","\u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647","\u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647","\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0634\u0646\u0628\u0647","\u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647","\u062c\u0645\u0639\u0647","\u0634\u0646\u0628\u0647"],"dayNamesShort":["\u06cc\u06a9","\u062f\u0648","\u0633\u0647","\u0686\u0647\u0627\u0631","\u067e\u0646\u062c","\u062c\u0645\u0639\u0647","\u0634\u0646\u0628\u0647"],"dayNamesMin":["\u06cc","\u062f","\u0633","\u0686","\u067e","\u062c","\u0634"],"dateFormat":"d MM yy","firstDay":6,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/plugins/Commentator/js/commentator-script.js?ver=2.6.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.4.2'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var UPMECustom = {"ViewProfile":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0631\u0648\u0641\u0627\u06cc\u0644","EditProfile":"\u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0631\u0648\u0641\u0627\u06cc\u0644","UPMEUrl":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-content\/plugins\/upme\/","ForgotPass":"\u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0630\u0631\u0648\u0627\u0698\u0647","Login":"\u0648\u0631\u0648\u062f","Messages":{"EnterDetails":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0630\u0631\u0648\u0627\u0698\u0647 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0648 \u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","EnterEmail":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","ValidEmail":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u06cc\u0627 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f.","NotAllowed":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u06af\u0630\u0631\u0648\u0627\u0698\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0646\u06cc\u0633\u062a.","EmailError":"\u0645\u0627 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f.","PasswordSent":"\u0645\u0627 \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0630\u0631\u0648\u0627\u0698\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0634\u0645\u0627 \u0641\u0631\u0633\u062a\u0627\u062f\u06cc\u0645.","WentWrong":"\u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u0634\u062f\u060c \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0639\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","RegExistEmail":"\u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0642\u0628\u0644\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.","RegValidEmail":"\u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a","RegInvalidEmail":"\u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a.","RegEmptyEmail":"\u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a.","RegExistUsername":"\u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0642\u0628\u0644\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.","RegValidUsername":"\u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a.","RegEmptyUsername":"\u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a.","RegInValidUsername":"\u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0646\u0627\u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u0627\u0633\u062a.","DelPromptMessage":"\u0622\u06cc\u0627 \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0631\u0627 \u062d\u0630\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f","processing":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645"},"AdminAjax":"https:\/\/tarapixel.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","RegFormTitleUsername":"1","confirmDeleteProfile":"\u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u062d\u0630\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tarapixel.com/wp-content/plugins/upme/js/upme-custom.js?ver=4.9.10'></script> <div class="modal fade" id="edd-wl-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="edd-wl-modal-label" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> </div> </div> </div> </body> </html>