یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های خود یا مشاهده لیستی از کارها

Find Freelancers Find Projects

فریلنس انجین چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

استفاده از فریلنس انجین برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های شما

Fadila Ahmed

Content Writer

$20.00/hr
12 years experience 1 project worked

toriamostourdetroit

How To Seek Out Cheap Tickets For Britney Spears - See Her One More Time

$0.00/hr
0 year experience 0 projects worked

Hamlet Avakian

Data Assistant

$30.00/hr
15 years experience 0 projects worked

Taiki Yamada

Graphic Designer

$22.00/hr
13 years experience 0 projects worked

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

سطح سرویسی که شما جهت ارسال پروژه نیاز دارید را انتخاب کنید

رایگان

for 5 روز

FREE

You have 3 times to submit a free project. Each project will be displayed as normal for 5 days.

10

for 30 روز

STANDARD

This plan includes 15 projects. Each project will be displayed as normal for 30 days.

20

for 40 روز

PREMIUM

This plan includes 20 projects. Each project will be displayed as featured for 40 days.

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید